Fizjoterapeuci - zawód z ogromnym zaufaniem społecznym!

subheader subheader subheader
Fizjoterapeuci - zawód z ogromnym zaufaniem społecznym!
By Iza 07 Kwiecień, 2023

Zaufanie społeczeństwa wobec fizjoterapeutów - wyniki badania Kantar

Zdrowie to bez wątpienia jedno z najważniejszych dóbr w życiu każdego człowieka. W miarę jak świadomość społeczeństwa na temat znaczenia profilaktyki i rehabilitacji zdrowia rośnie, tak również rośnie zaufanie Polaków do zawodów medycznych. Jednym z zawodów cieszących się coraz większym uznaniem i zaufaniem jest fizjoterapeuta. Wynika to z najnowszego badania przeprowadzonego przez Kantar, które prezentuje zaskakujące i pozytywne wyniki dla tej grupy zawodowej [Źródło: GazetaPrawna.pl].

Badanie przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1000 osób powyżej 16 lat w listopadzie 2022 roku wykazało, że aż 79 proc. Polaków ufa fizjoterapeutom, co plasuje ten zawód na drugim miejscu pod względem zaufania, zaraz po ratownikach medycznych i tuż przed diagnostami laboratoryjnymi [Źródło: GazetaPrawna.pl]. To bardzo ważne i budujące dla całej społeczności fizjoterapeutów, którzy coraz częściej są doceniani za swoją pracę i profesjonalizm.

Wyniki badania pokazują także, że nazwa zawodu fizjoterapeuty zyskuje na popularności. Ponad 48 proc. badanych używa już poprawnej nazwy zawodu, a jedynie 32 proc. nadal używa określenia "rehabilitant" [Źródło: GazetaPrawna.pl]. To świadczy o tym, że wiedza na temat tego, czym zajmują się fizjoterapeuci, staje się coraz bardziej powszechna w społeczeństwie, co przekłada się na większe zaufanie do tej grupy zawodowej.

Interesujące jest także to, że najwięcej osób korzystających z usług fizjoterapeuty to osoby młode, wykształcone, dobrze zarabiające i korzystające z internetu. Aż 56 proc. osób z tej grupy społecznej rozpoznaje zawód fizjoterapeuty [Źródło: GazetaPrawna.pl]. To może świadczyć o tym, że młodsze pokolenia są coraz bardziej świadome znaczenia profilaktyki zdrowia i korzyści płynących z rehabilitacji fizjoterapeutycznej.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że liczba osób korzystających z usług fizjoterapeuty rośnie. 71 proc. badanych zadeklarowało, że osobiście skorzystało z zabiegów fizjoterapeutycznych lub że ktoś z ich bliskich korzystał z tych usług [Źródło: GazetaPrawna.pl]. Jest to wzrost o 20 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, co wskazuje na coraz większe zainteresowanie społeczeństwa fizjoterapią jako skutecznym sposobem dbania o zdrowie i rehabilitację.

Zaufanie społeczne, jakim cieszą się fizjoterapeuci, wynika z wielu czynników. Po pierwsze, jest to zawód oparty na solidnym wykształceniu i wiedzy medycznej, co daje pacjentom pewność, że są w rękach profesjonalistów. Fizjoterapeuci muszą zdobyć odpowiednie kwalifikacje i posiadać licencję do wykonywania zawodu, co gwarantuje wysoki poziom kompetencji i wiedzy. Ponadto, fizjoterapeuci często uczestniczą w stałym doskonaleniu zawodowym, aby być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami medycznymi i metodykami rehabilitacyjnymi, co buduje zaufanie pacjentów.

Kolejnym czynnikiem, który wpływa na zaufanie społeczne do fizjoterapeutów, jest indywidualne podejście do pacjenta. Fizjoterapeuci pracują z pacjentami na poziomie indywidualnym, uwzględniając ich unikalne potrzeby, schorzenia i cele rehabilitacyjne. Skuteczna komunikacja, empatia i profesjonalizm fizjoterapeuty w relacji z pacjentem budują zaufanie i poczucie bezpieczeństwa.

Ponadto, fizjoterapeuci często są widziani jako specjaliści w dziedzinie profilaktyki zdrowia i zdrowego stylu życia. Wielu pacjentów szuka wsparcia fizjoterapeuty w zapobieganiu urazom, utrzymaniu sprawności fizycznej i zdrowym funkcjonowaniu organizmu. Fizjoterapeuci często udzielają porad dotyczących aktywności fizycznej, ergonomii czy higieny postawy, co postrzegane jest jako cenny wkład w zdrowie pacjentów.

Dodatkowo, fizjoterapeuci często pracują w zespołach interdyscyplinarnych, współpracując z lekarzami, pielęgniarkami, psychologami i innymi specjalistami medycznymi. Ta współpraca i koordynacja opieki nad pacjentem przekłada się na kompleksowe podejście do rehabilitacji, co buduje zaufanie pacjentów.

Wreszcie, coraz większa liczba badań naukowych potwierdza skuteczność fizjoterapii w leczeniu wielu schorzeń i dolegliwości, takich jak bóle pleców, kontuzje sportowe, rehabilitacja po operacjach czy choroby neurologiczne. Pacjenci doświadczający pozytywnych efektów terapii fizjoterapeutycznych dzielą się swoimi doświadczeniami z innymi, co przyczynia się do budowy zaufania w społeczeństwie.

Wnioski z przeprowadzonego badania wskazują, że fizjoterapeuci cieszą się dużym zaufaniem społecznym z wielu powodów, takich jak solidne wykształcenie, profesjonalizm, indywidualne podejście do pacjenta, promowanie zdrowego stylu życia, współpraca z innymi specjalistami medycznymi oraz potwierdzona skuteczność terapii fizjoterapeutycznych w leczeniu różnych schorzeń. Zaufanie pacjentów jest kluczowe dla skutecznego procesu rehabilitacji, ponieważ pacjenci, którzy zaufają swojemu fizjoterapeucie, są bardziej skłonni do przestrzegania zaleceń terapeutycznych, angażowania się w proces rehabilitacji oraz osiągania lepszych wyników.

Ponadto, zaufanie społeczne do fizjoterapeutów ma również wpływ na postrzeganie samego zawodu fizjoterapeuty oraz jego roli w systemie opieki zdrowotnej. Zaufanie społeczne jest jednym z czynników, które wpływają na ugruntowanie profesji fizjoterapeuty jako integralnej części opieki zdrowotnej, z równym statusem i szacunkiem jak inni specjaliści medyczni.

Jednakże, jak w każdym zawodzie, zaufanie społeczne do fizjoterapeutów nie jest nieograniczone i może być naruszane w przypadku negatywnych doświadczeń pacjentów związanych z jakością opieki, komunikacją, profesjonalizmem czy etyką zawodową fizjoterapeuty. Dlatego też, fizjoterapeuci powinni dążyć do utrzymania wysokiego poziomu zaufania społecznego poprzez ciągłe doskonalenie swoich umiejętności, dbałość o etykę zawodową oraz profesjonalizm w pracy z pacjentami.

Podsumowując, zaufanie społeczne do fizjoterapeutów jest wynikiem ich solidnego wykształcenia, profesjonalizmu, indywidualnego podejścia do pacjenta, promowania zdrowego stylu życia, współpracy z innymi specjalistami medycznymi oraz potwierdzonej skuteczności terapii fizjoterapeutycznych. Jest to kluczowy czynnik wpływający na skuteczność procesu rehabilitacji oraz postrzeganie zawodu fizjoterapeuty w społeczeństwie. Jednocześnie, fizjoterapeuci powinni dążyć do utrzymania zaufania społecznego poprzez profesjonalizm, etykę zawodową oraz ciągłe doskonalenie swoich umiejętności.

[Źródło: GazetaPrawna.pl] - https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/8644498,fizjoterapeuci-zawod-zaufanie-spoleczne-badanie.html